היחידה ללימודי תעודה | הקריה האקדמית אונו

כניסת סטודנטים | כניסת מרצים

שפת גוף ותקשורת בינאישית

מטרות הקורס
לימוד טכניקות וכלים לשליטה בהעברת מסרים באמצעות הגוף והתקשורת הלא- מילולית.

הקורס מועבר בצורה חוויתית תוך שילוב סדנאות, תרגילים אישיים וקבוצתיים, התנסות מעשית ועוד.