היחידה ללימודי תעודה | הקריה האקדמית אונו

כניסת סטודנטים | כניסת מרצים

קורס מנהלי ספורט ברשויות מקומיות

למי מתאים?

 • מועמדים העובדים בפועל במחלקות הספורט שבעיריות וברשויות המקומיות והאזוריות עם אישור מוכח על ניסיון של לפחות 3 שנים בתפקיד ניהולי במחלקה לספורט ברשות מקומית.
 • המלצה של מנהל המחלקה לספורט ברשות המקומית
  • מנהלי מחלקות ספורט ברשויות המקומיות בפועל.

מתכונת הקורס

ימי שני, מפגשים מקוונים בין השעות 10:00-15:30

מפגשים פרונטליים בין השעות 9:00-18:30

היכן מתקיים?

היחידה ללימודי תעודה והמשך – רחוב החרושת 32, אור יהודה

בקורס תוכשרו לנהל מחלקות ספורט ברשויות מקומיות וכל המשתמע מכך.

המשתתפים בקורס ייחשפו למערכת הספורט בישראל מהשלטון המרכזי – משרד הספורט, משרדי ממשלה וגופים אחרים, אל מול השלטון המקומי. המשתתפים יוכשרו ויקבלו כלים מקצועיים ומיומנויות ניהוליות למילוי תפקידם כמנהלי מחלקות ספורט ברשויות מקומיות.

בנוסף, המשתתפים יכירו את מבני המוסדות, מאפייניהם, דרכי פעולה וזיקות הגומלין עם תחום הספורט.

בקורס יועלו נקודות חשובות לניהול מחלקה לספורט בהיבטים מנהליים, תקציביים, הכנת תכניות עבודה בספורט התחרותי מול התאחדויות הספורט איגודים ואגודות , והספורט העממי קהילתי ברשויות, חשיפה לתכנון מתקנים, תחזוקתם וניהולם.

נושאי הלימוד בקורס

 • הכרות עם הספורט בארץ ובעולם מבנה ומודלים אירגוניים.
 • הכרות עם משרד התרבות והספורט ובעיקר מנהל הספורט. מבנה תהליכי עבודה, ארגון, תקצוב, תמיכה, פעולות ספורט, פיתוח מתקנים וכד'.
 • חוקים: לימוד חוק הספורט והחוקים הנוספים כולל תקנות בטיחות, בטחון, רישיונות עסק ועוד.
 • הכרות עם מרכז השלטון המקומי כמשרד מטה של הרשויות בישראל.
 • הכרת מוסדות תומכים ועם קשרי גומלין עם הספורט כמו: המועצה הלאומית לספורט, המועצה הלאומית לקידום ספורט הנשים, המועצה להימורים בספורט, הטוטו-ווינר, מפעל הפיס.
 • אסטרטגיות ומיומנויות ניהול ספורט, ניהול עובדים, הכנה וניהול תקציב, הכנת דוחות.
 • היבטים רחבים של פיתוח ובניית אולמות ומתקני ספורט, תחזוקה ושדרוג. הכנת דוחות בטיחות שנתיים וכד'.
 • מיומנויות ואסטרטגיה של שיווק, פרסום, גיוס חסויות

סגל הקורס

מומחים ואקדמאים בתחומי המקצוע שיאושרו על ידי ועדה מיוחדת במינהל הספורט.

שאלות נפוצות על הקורס

ימי שני, מפגשים מקוונים בין השעות 10:00-15:30

מפגשים פרונטליים בין השעות 9:00-18:30

הלימודים בקורס יתבצעו באופן משולב פרונטלי ומקוון.

מפגשים עיוניים פרונטליים יתקיימו ביחידה ללימודי חוץ של הקריה האקדמית אונו (בית מורד – אור יהודה).

 • הכשרת עתודת מנהלים למחלקות ספורט ברשויות .
 • חשיפת המועמדים למערכת הספורט בישראל מהשלטון המרכזי משרד הספורט ומשרדי ממשלה אחרים, אל מול השלטון המקומי.
 • הכשרה והקניית כלים מקצועיים למילוי תפקידם של עובדי הרשויות.
 • שהמועמדים יחשפו, יכירו ויבינו את מיבנה המוסדות, את המאפיינים שלהם, את זיקות הגומלין עם תחום הספורט ושיטת פעולתם.
 •  נוכחות מלאה בכל השיעורים, לא פחות מ- 80%.
 • הכנת דוחות סיורים, ביקורים, חניכה/סטאז'*.
 • הכנת פרויקט לימודי שמבוסס על הלימודים וההרצאות של הקורס, והצגתו בפורום של הלומדים.