לצורך הנפקת תעודת כיס יש למלא את הטופס המצורף

סטודנט שלא ימלא את הטופס הזה לא יוכל לקבל תעודת כיס בסוף הקורס/יום הריענון

אנא מלאו את כל הפרטים !